Hvordan starte en podcast 
  1. Finn tema.
  2. Kom på et godt navn.
  3. Sett opp en publiseringsfrekvens.
  4. Lag en innholdsplan.
  5. Lag en sendeplan
  6. Spill inn episode.

TEMA:
Det første du bør finne er et tema til podcasten din. Hva skal den handle om, hvem vil du snakke med og hvem skal du snakke til. 
Skriv ned en kort brief om hvem, hva og hvor slik at du lettere kan spesifere akkurt hva din podcast skal være.

Navn:
Prøv å finn et navn som beskriver temaet ditt godt og som er lett å huske på eller fungerer som et blikkfang til nye lyttere.

Publiserigsfrekvens:
Hvis du vil bygge opp podcasten din er det viktig at de om lytter vet når neste episode kommer ut slik at det er forutsigbart. 
Her må du tenke på hvor ofte er det mulig for meg å lage nytt innhold. Hva er mulig og gjennomføre i det lange løp.
Skal du ha ny episode ut hver uke krever det ganske mye arbeid for å holde kontinuiteten oppe.

Innholdsplan:
Lag deg en plan over hvilke tema du vil bruke i podcastene dine. Her burde du ha en lang liste over mulige tema eventuelt også over gjester som kan være med. Dette er en liste som du kontinuerlig oppdaterer slik at du alltid vet hva de neste episodene skal være. 

Formen på episodene:
En podcast episode har tradisjonelt en intro, introduksjon av tema, hovedinnhold, form for avbrekk, oppsummering og outro.

INTRO:Introen burde fungere som en pitch for podcasten og hvem som er med. Lytteren burde raskt få vite om dette er en podcast de vil høre på.
Introduksjon av dagens tema og eventuelt gjest
Hovedinnhold: Her kjører du tyngden av det du skal snakke om.
Avbrekk: Det er fint å bryte av hovedinnholdet med noe annet. Her kan det være hva du eller gjesten har opplevd i det siste, eller dagens anbefaling av noe gøy å finne på.
Oppsummering: Det er fint å oppsummere for lytteren hva dagens episode har handlet om eller hva man kan konkludere med. 
Outro: Dette er muligheten til å dra med lytteren videre i neste podcast tema samt engasjere eller oppfordre til noe før neste podcast kommer ut.

Skroll til toppen