Hva trenger du av utstyr til å lage en podcast?

photo 1586362980607 97e9e8ff8685?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8N3x8YXVkaW8lMjByZWNvcmRpbmd8ZW58MHx8MHx8&ixlib=rb 1.2

Smarttelefon:

I dag har teknologien gitt oss mange muligheter til å gjøre opptak av lyd, mens konkurransen av å bli hørt er blitt høyere. 
For å bygge opp en podcast i dag kreves det at lyden har høy kvalitet og at lytteropplevelsen er best mulig med godt innhold.
I denne artikkelen vil vi gå igjennom flere alternativ som kan brukes til å ta opp lyd, men også styrker og svakheter med utstyret. 

SMARTTELEFON:
Det absolutt enkleste utstyret du kan bruke er telefonen din. Legg den på bordet og snakk i vei. 
Men denne metoden vil gi deg et ganske dårlig utgangspunkt til god lyd og lytteropplevelse. Den vil fange opp absolutt all lyd som er i rommet og stemmen til de som snakker vil høres lite intim og tydelig ut. Så dette alternativet anbefaler vi kun til øving og forberedelse. 
Du kan øke kvaliteten ved å bruke en ekstern mikrofon koblet til telefonen. 

photo 1556656793 08538906a9f8?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8Mnx8aXBob25lfGVufDB8fDB8fA%3D%3D&ixlib=rb 1.2


Lydopptaker 
photo 1589210261580 81d5dc2a3833?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NHx8em9vbSUyMHJlY29yZGVyfGVufDB8fDB8fA%3D%3D&ixlib=rb 1.2

 

 

 

 

En lydopptaker med stereomikrofon vil gi deg et langt bedre lydopptak enn en smarttelefon. Men vil også gi deg mange av de samme problemene. Den vil ta opp alle lydene i rommet samt gi stemmene en mindre intim følelse. 

Lydopptaker med eksterne mikrofoner:
Hvis du har en lydopptaker som har flere XLR utganger kan du bruke eksterne mikrofoner. Da snakker alle som skal snakke inn i sin egen mikrofon. Nå har du mulighet til at alle som er med i podcasten får en tett og intim lyd som er tydelig og høres like bra som alle andre som snakker. Det finnes flere typer mikrofoner som kan benyttes her, men vi anbefaler at du bruker dynamiske mikrofoner som f.eks. Shure sm57 med vindtette.  En dynamisk mikrofon tar ikke opp lyd så godt på avstand. Det er en fordel når du har flere lydkilder som skal tas opp. Da slipper du at sidemannen høres for mye i den mikrofonen du skal snakke i. Vi kaller dette ofte for blødning. At lyd fra andre kilder blør inn i mikrofonen. 

Men dette oppsettet krever mer utstyr for å fungere. Du trenger mikrofon, mikrofonkabel, mikrofonstativ i tillegg til en opptaker.
Det er også viktig at du stiller inn rett gain (inngangs volum) til mikrofonene så du får rett balanse i mellom støy og svake og lave lyder. Det er viktig å tenke på at menneskestemmen er det mest dynamiske instrumentet vi har. Vi kan snakke musestille og plutselig gå ut i høylytt latter. Blir lyden inn i opptakeren for høy vil signalet vrenge og du har et opptak som ikke kan repareres. Her er det også lurt at den som skal styre opptaket har et headsett slik at han/hun vet hvordan lyden høres ut. Det kreves også litt mer etterarbeid siden du får en lydfil for hver mikrofon på minnekortet i opptakeren. De filene må du mikse i et DAW (lydredigeringsprogram) i etterkant. Men du har også god kontroll på sluttresultatet når du har filene delt opp på denne måten. 

USB mikrofon:
En USB mikrofon er en mikrofon som har AD converter i seg. Altså oversetter lyden analogt til digitalt slik at lyden kommer inn i datamaskina. 
Man tar da opp lyden rett inn i et DAW som du  i etterkant kan editere og gjøre ferdig til en ferdig podcast. En USB mikrofon er ofte en kondensator mikrofon. Det er en mer følsom mikrofon som kan levere et bredere frekvens spekter, men også gjøre opptak av mer rom lyd samt mer blødning fra andre mikrofoner. 

Lydkort:
Å bruke et lydkort sammen med en datamaskin vil være det beste alternativet på kontroll. Da kobler du til flere mikrofoner via XLR inngangene på lydkortet. Her finnes det mange typer lydkort med forskjellig mengde innganger. Jeg vil anbefale at du har minst 4 innganger i tilfelle du får flere gjester. Lyden kommer rett inn i studieprogrammet ditt og du får en visuell tilbakemelding på hvor høyt signalet er og hvordan lyden kommer til å høres ut i etterkant. Her er det også lurt at den som skal styre opptaket har et headsett slik at han/hun vet hvordan lyden høres ut. 

Podcast studio: 
Om du leier deg inn i et podcast studio med tekniker slipper du å tenke på den tekniske biten slik at du får fullt fokus på innhold og den gode samtalen. Teknikeren noterer seg ned stikkord om hvor det skal klippes underveis og bruker ekstremt mye mindre tid i etterkant på å gjøre episoden ferdig. Du får også lik kvalitet på alle episodene og kan lettere konkurrere om plassen med andre podcaster som ligger ute på nettet. Et studio kan også hjelpe deg med å editere, mikse og master podcast opptaket du har gjort selv. Da vil også resultatet bli mye bedre enn hva du klarer å gjøre selv.

Skroll til toppen