Hysnes Helsekort

På Hysneset i Trøndelag ligger det et helsefort som ble lagt ned. Vi laget denne filmen sammen med Engasjert Byrå som
forteller historien og mulighetene fremover. Filmen ble vist frem til politikere på stortinget for å prøve å få til videre drift.

Manus voice: Engasjert Byrå AS
Film, voice og musikk: Lydsporet Media AS