NM i klima med Ducky

NM i klima 2020

NM I KLIMA
NM i klima er en konkurranse hvor videregående elever og lærere over hele landet
konkurrerer i å redusere egne CO2-utslipp i hverdagen.
Gjennom to uker loggfører deltagerne  sine klimapositive aktiviteter via vår web-app.

Fakta NM i klima 2020:

  • 51 deltagende skoler fra 11 fylker
  • 11 000 deltagere
  • 500 000 kgCO2e spart
  • 650 000 loggførte aktiviteter

På bestilling fra Ducky ble vi med og intervjuet elever og ansatte på Strinda vgs
og steinerskolen i Trondheim. Filmen forteller om hva de har oppnådd og hvilke
endringer de har gjort for å lette klima avtrykket i deres hverdagen.