DUCKY.ECO
NM I KLIMA

I samarbeid med Ducky laget vi en film om NM i klima 2019. 
Vi snakket med elever og lærer på 2 videregående skoler om hvordan de har vært med på å redusere klima avtrykket sitt løpet av konkurransen. 

Start video